Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: 73 Mạc Đỉnh Chi, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại: 0255 6251727
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn A
Họ và tên Nguyễn Văn A
Ngày tháng năm sinh 24/07/2017
Giới tính
Chức vụ Hiệu trưởng
Điện thoại 0986857789
Email nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách